6H Steel Ring 2021

Opublikowane przez PEC w dniu

Zapraszamy wszystkich chętnych na nocny wyścig który odbędzie się się 19 września na torze Steel Ring w Czeskim Trzyńcu.

Więcej informacji w Regulaminie Uzupełniającym Pobierz


Wpisowe: 1500 PLN
Wynajem silnika: 480 PLN
Wynajem ramy: 480 PLN
Ceny obejmują opłaty za wyścig 6h.

Formularz zgłoszeniowy Pobierz
UWAGA! Zgłoszenie można wysłać z wypełnioną wyłącznie pierwszą stroną. Oryginały należy dostarczyć w dniu zawodów.

Kategorie: Bez kategorii