Zgłoszenia

Opublikowane przez PEC w dniu

Warunkiem zgłoszenia się do zawodów PEC jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na daną 
rundę, bądź cały sezon.

Formularz zgłoszeniowy PEC 2021 dostępny 25.01.2021

Kompletny wypełniony formularz przesyłamy na email: info@karting4stroke.pl

Kategorie: Bez kategorii