Używamy plików cookies w celu ulepszenia naszej strony internetowej. Możesz zmienić ustawienia zapisywania plików cookies w przeglądarce. Pliki cookies wykorzystywane do istotnego działania strony zostały już ustawione. Akceptuję pliki cookies z tej strony.

Rejestracja

Imię:
Nazwisko:
e-mail:
Nr startowy:
Zdjęcie:

Regulamin serwisu*

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
 Poświadczam poprawność wprowadzonych danych*
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia*
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w postaci wizerunku*
 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie:

  • podanych danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia,
  • danych osobowych w postaci wizerunku

przez „Vikay” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach (adres: 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 66/15, KRS: 0000770803), w celu utworzenia i korzystania konta. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do rejestracji i korzystania z konta organizatora Briggs Polish Kart Series;

  • Zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres info@karting4stroke.pl;
  • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • Dane będą przetwarzane do czasu usunięcia konta, wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu lub żądania usunięcia. Nie wszystkie dane mogą zostać usunięte, część z nich zostanie zanonimizowana dla zapewnienia ciągłości, np. danych statystycznych;
  • Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie w wyżej wymienionych celach przesłanej fotografii nie narusza moich dóbr osobistych.
  • Klient ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania;
  • Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację wizerunku na stronach Internetowych, w mediach oraz w mediach społecznościowych. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie wskazanego zdjęć za pośrednictwem dowolnej techniki, w dowolnym celu, zgodnym z obowiązującym prawem. Jednonożnie oświadczam, że zrzekam się wszelkich moich praw związanych kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania poniżej wskazanego zdjęcia, a takie w przypadku wykorzystania go w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych lub wszelkich technik plastycznych i graficznych, kolażu, zmiany kolorystyki i nasycenia barw.